“ครูภาษาไทย” กับ “ไอที”
คงต้องแยกกันอธิบายก่อนนะครับ
ครูภาษาไทยในที่นี้คือครูที่สอนวิชาภาษาไทยทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ส่วนไอที มาจากคำว่า Information Technology แปลไทยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งคนส่วนใหญ่มักไม่ใช้คำเต็มๆ เรียกง่ายๆ สั้นๆ ว่า ไอที
เทคโนโลยีสารสนเทศกมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง ในวงการศึกษาก็ให้ความสำคัญเช่นกัน แต่ไอทีมีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกวัน เช่น เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย มีการส่งอีเมล์  มีการท่องเว็บต่างๆ มีการส่งข้อมูลผ่านเว็บ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทาง facebook blog มีการเล่นเกมออนไลน์หีือจัดการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากอินเตอร์เน็ตแล้ว ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับมือถือ เช่น มีการส่งข้อมูลผ่านทางมือถือ มีการดาวโหลดข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเพลงผ่านมือถือ มีการสืบค้นข้อมูลหรือเล่นเกมผ่านมือถือ เป็นต้น
การจัดการเรียนรู้ที่ครูภาษาไทยยุคไอทีควรได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น
๑. การประยุกต์ใช้งาน Youtube เพื่อการเรียนการสอน
๒. การประยุกต์ใช้งาน Twitter เพื่อการเรียนการสอน
๓. การประยุกต์ใช้งาน Facebook เพื่อการเรียนการสอน
๔. การประยุกต์ใช้งาน E – portfolio เพื่อการเรียนการสอน
๕. การประยุกต์ใช้งาน Animation เพื่อการเรียนการสอน
๖. การประยุกต์ใช้งานระบบคลังข้อสอบ (item bank)